Gift Aid

11-Sep-2012
  • Najpierw należy zadać sobie pytanie co to jest „Gift Aid”?

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie  Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”. Na mocy tej Deklaracji, od 6 kwietnia 2008 parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta. Do 5 kwietnia 2008 stawka ta wynosiła 28 pensów, ale ze względu na recesję Państwo obniżyło ten próg. Ostatnio zostaliśmy poinformowani, że Rząd będzie dopłacał do Gift Aid dodatkowo 3 pensy za każdego funta wpłaconego od 6 kwietnia 2008 do 5 kwietnia 2011

  • Po ustaleniu faktu czym jest „Gift Aid” należy wiedzieć, kto może podpisać formularz Gift Aid ?

Otóż każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy /dotyczy to głównie nowej fali emigracyjnej po 2004 roku/.
Oprócz osób płacących podstawową (20%) lub wyższą stawkę podatkową (40%) do akcji “ Gift Aid” mogą się także włączyć osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%); pod warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym roku jest nie mniejszy niż zwrot podatku o który ubiega się parafia. 

  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby ofiara złożona na parafię mogła być traktowana jako „Gift Aid”?

Aby ofiara złożona na parafię mogła być traktowana jako “Gift Aid”, muszą być spełnione trzy warunki:

  1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ  GIFT AID wprowadzoną  przez Urząd Podatkowy 6.4.2000 r. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst. Jeżeli deklaracja podpisana po tym okresie jest jeszcze na starym formularzu,  to w czasie kontroli fiskalnej, trzeba będzie zapłacić karę za niedopilnowanie wprowadzenia nowej formy. Wszystkie Deklaracje podpisane po roku 2000 nadal są ważne.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii.
  3. Zwrot podatku o który ubiega się parafia,  nie przekracza podatku  zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

Deklaracja Gift Aid do pobrania

Gift Aid 2018 Gift Aid 2018 (173 KB)


Modlitwa do sw Michala Archaniola09-Oct-2018

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego duc..

Zapis do parafii w Dunstable31-Mar-2017

Nasza parafia jest parafią personalną. Według prawa Angielskiego aby zostać parafininem trzeba s..

Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana13-Nov-2016

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Ju..

Światowe Dni Młodzieży do Krakowie 201626-Jul-2015

Zapraszamy na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w dniach 26 - 31 sierpnia 2016 Oso..

Gift Aid11-Sep-2012

Najpierw należy zadać sobie pytanie co to jest „Gift Aid”? Jest to akcja zachęcaj..


Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHRKancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).© Copyright PPLD © 2012