Liturgia Słowa

Proboszcz: Ks. Piotr Redliński T.Chr.
Asystent Ks. Leszek Rygiewicz T.Chr.



Kancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).



© Copyright PPLD © 2012  |  Website by Alumor Design