Duszpasterze

Księża Proboszczowie w Luton/Dunstable


Ks. Prałat Włodzimierz Cieński do 1954
Ks. Marcin Bardel 1954-1967
Ks. Aleksander Michałowski T.Chr. 1967-1973
Ks. Sylwester Krupa T.Chr. 1973-1979
Ks. Stanisław Leniart T.Chr. 1979-1992
Ks. Stanisław Hajkowski T.Chr. 1992-1995
Ks. Krzysztof Tyliszczak T.Chr. 1995-2001
Ks. Czesław Osika T.Chr. 2001-2009
Ks. Ryszard Sadecki 2009-2011
Ks. Artur Stelmach T.Chr. 2011-2015
Ks. Piotr Redliński T.Chr
2015-

Księża Asystenci w Luton/Dunstable
Ks. Aleksander Michałowski T. Chr. 1964-1967
Ks. Bogdan Szykulski T. Chr. 1969-1971
Ks. Stanisław Leniart T. Chr. 1971-1972
Ks. Grzegorz Januszewski T.Chr. 1992-1995
Ks. Włodzimierz Pająk T.Chr. 1995-1996
Ks. Ryszard Sadecki T.Chr. 2009-2010
Ks. Marek Ogorzały T.Chr. 2010-2013
Ks. Dominik Przybyszewski T.Chr. 2013-2015
Ks. Leszek Rygiewicz T. Chr 2015-2017
Ks. Sławomir Strycharski T. Chr 2017-

Biuletyn

Liturgia Słowa

Liturgia na dzień dziszejszy

Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHRKancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).© Copyright PPLD © 2012