Historia

Po zakończeniu II Wojny Światowej wielu polskich żołnierzy, ze względów osobistych czy politycznych, zdecydowało się nie wracać do Polski, lecz pozostać na obczyźnie. Skorzystali oni z zaproszenia ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, by tu właśnie się osiedlić. Zostali oni tymczasowo rozlokowani w obozach powojskowych. Jeden z nich znajdował się w miejscowości Marsworth, niedaleko Dunstable, i właśnie ten obóz stał się pierwszym zalążkiem naszej Parafii.

Jednym z pierwszych księży, którzy opiekowali się tą wspólnotą, był Ks. Włodzimierz Cieński. On to nawiązał kontakt z Parafią św. Józefa w Luton i otrzymał zgodę na odprawianie tam Mszy św. w języku polskim. Tak więc jesienią 1953 roku Parafia nasza zaczęła oficjalnie istnieć.

Życie w Parafii wrzało, powstawało wiele organizacji przykościelnych i społecznych, które rozwijały się i rosły pod kierownictwem i opieką kolejnych Proboszczów. Zaczęła działać Polska Szkoła Sobotnia i harcerstwo.

Na powyższym zdjęciu widać nasz kościół w trakcie przebudowy.

Biuletyn

Liturgia Słowa

Liturgia na dzień dziszejszy

Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHRKancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).© Copyright PPLD © 2012