Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

Kościół mieszczący się przy 17 Victoria Street w Dunstable został zakupiony przez naszą Parafię w 1967r. i poświęcony w roku następnym przez J.E.Ks. Biskupa W.Rubina. Od tej pory stał się on głównym miejscem modlitwy, a przylegająca do niego Sala Parafialna - miejscem spotkań , gdzie skupiło się życie towarzyskie naszej Parafii.

Zdjęcie przedstawia ołtarz główny w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Dunstable. Za ołtarzem widoczny jest obraz naszej Patronki. Ołtarz ten był zaprojektowany i wykonany przez jednego z Parafian i ofiarowany do kościoła.

Biuletyn

Liturgia Słowa

Liturgia na dzień dziszejszy

Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHR



Kancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).



© Copyright PPLD © 2012