Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" /KKK 1213/

Jeden miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego, (jeśli zawarty został poza parafią w Dunstable) oraz świadectwem moralności chrzestnych.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany podczas Mszy Świętej. Daty udzielania sakramentu chrztu św. w Parafii M.B. Częstochowskiej w Dunstable na rok 2017.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty. Okazja do Spowiedzi Świętej jest zawsze pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w naukach przed chrzcielnych odbywających się w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 19:00 w kościele w Dunstable.

W czasie Mszy Świętej należy przystąpić do Komunii Świętej. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • Ukończyli 16 rok życia.
  • Przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania.
  • Są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.
  • Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechezę.

 

 


Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHRKancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).© Copyright PPLD © 2012  |  Website by Alumor Design