Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" /KKK 1601/

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1). 

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam Bóg, bowiem jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo, jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Czynności przed zawarciem sakramentu małżeństwa:

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Katecheza przedmałżeńska - 13, 14, 15, 16 marca 2017 oraz 15, 16, 17, 18 maja 2017, godz. 19.00.

Narzeczeni podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty lub passport.
  • Aktualne świadectwo chrztu do ślubu, nie starsze niż 6 miesięcy.
  • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu).
  • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych lub poradnictwa rodzinnego.
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku Ślubu Konkordatowego),.
  • Dane świadków sakramentu.
  • Więcej informacji

Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHRKancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).© Copyright PPLD © 2012  |  Website by Alumor Design